Skip to main content

Thuiswerken is dat wel zo leuk?

Gepubliceerd op: dinsdag 02 maart 2021 | 9:06

Verschillende bureaus en instituten doen continu onderzoek naar hoe medewerkers én werkgevers het werken in tijden van corona ervaren.

Hoewel dat niet voor iedereen op zal gaan is werken voor veel mensen veranderd vanaf maart 2020. Thuiswerken, online meetings, collega’s missen en organisaties die amper het hoofd boven water houden. Onderzoeken laten zien dat het langdurig thuiswerken de een zwaarder valt dan de ander, is het gemis van collega’s bij jongeren het grootst, gaat de samenwerking met collega’s vooral onder hoger opgeleiden niet altijd goed en hebben met name mannen moeite om zich thuis te concentreren. Maatwerk is dus noodzakelijk om medewerkers, ook op afstand, betrokken te houden.

Grens prive/werk vervaagt
Het thuiswerken brengt ook nieuwe arbeidsrisico’s met zich mee. De grens tussen privé en werk vervaagt. Hierdoor kan veel moeilijker afstand worden genomen van het werk en verliest privé de functie van rust en herstel. Dat verschijnsel wordt ‘blurring’ genoemd door Jan Machek, psycholoog bij ArboNed. “Het continue ‘aanstaan’ zorgt ervoor dat we geen afstand krijgen van (de zorgen over) het werk. Het hoofd blijft alert en het lijf blijft stresshormonen produceren en zowel hoofd als lijf kunnen dan de nachtrust verstoren”, aldus Machek. Uit onderzoek zegt Machek te weten dat “er aan werk gelijktijdig zowel ziek- als gezondmakende elementen verbonden zijn. Energiebronnen zoals sociale steun, ontwikkelmogelijkheden en autonomie, of stressbronnen zoals taakonduidelijkheid, gebrek aan feedback en de aanwezigheid van werkdruk bepalen samen de werkervaring. Normaal zijn mensen in hun werksituatie in staat om evenwicht te vinden tussen de stress- en energiebronnen, maar door de plots opgelegde beperkingen verandert het speelveld en daarmee de dynamiek tussen deze twee.”

Balans en toon
Voor de leidinggevende verandert er plotsklaps ook heel veel, al is het maar dat een omslag gevraagd wordt van controle naar vertrouwen en van een taak- naar een resultaatgerichte manier van leidinggeven. Maar om op resultaten te kunnen sturen en om vertrouwen te kunnen geven, is het essentieel dat er duidelijk wordt gecommuniceerd over doelen van de organisatie en dat “output” wanneer mogelijk meetbaar is.
Meer dan ooit is communicatie belangrijk om als bedrijf succesvol te blijven.
Het betrekken van medewerkers bij het waarmaken van de ambities van je organisatie is normaal gesproken al lastig. Maar wanneer je medewerkers maar weinig op het bedrijf zijn nog veel ingewikkelder. Het vraagt inzicht in de wensen van leidinggevenden en medewerkers om de juiste balans en toon te vinden in communicatie.

Kortom, zorgen voor een gezonde balans werk en privé is een wederzijdse verantwoordelijkheid.
Aandacht voor de medewerker en leidinggevende in het veranderde krachtenveld is dus cruciaal. Wat nu nodig is, is de juiste communicatie: dat vraagt om vaardigheden als inzicht, empathie en creativiteit. Dat is helaas niet iedereen gegeven.