Centrum Rosmalen: beter bereikbaar en verkeersveilig

Gepubliceerd op: donderdag 21 januari 2021 | 10:20

In onze gemeente werken we aan een prettige woon-, leef- en werkomgeving. Hierbij gaat bereikbaarheid samen met schoon en slim vervoer voor iedereen.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch, Centrum Management Rosmalen, Wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg werkten afgelopen jaar samen om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in het centrum van Rosmalen te verbeteren. Deze samenwerking leidde tot een samenhangend pakket aan maatregelen. Centraal staat hierbij een veilige inrichting met ruimte voor zowel voetgangers als fietsers en het optimaal benutten van parkeergelegenheid. 

Wethouder Kâhya: “Samen met bewoners en ondernemers ligt nu een mooi pakket aan concrete verbeteringen voor het centrum op tafel dat recht doet aan alle wensen. Deze verbeteringen komen de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van het centrum ten goede. Ik kan net als iedereen die hieraan heeft bijgedragen niet wachten tot alle maatregelen zijn uitgevoerd. Zo zorgen we er samen voor dat Rosmalenprima bereikbaar en leefbaar blijft”.

Ruimte voor fietsers en voetgangers
We vinden het als gemeente belangrijk dat iedereen comfortabel, schoon en ook veilig van A naar B kan reizen. Daar spannen we ons voor in. We richten wegen zo in dat er zo weinig mogelijk kans is op ongevallen. Daarbij geven we ruim baan aan zowel voetgangers als fietsers. Dit betekent dat deze groepen en de nood-en calamiteitendiensten altijd welkom zijn in het centrum van Rosmalen. We maken het hele centrumgebied woonerf. Hierdoor moet al het verkeer stapvoets rijden en is parkeren alleen toegestaan in de parkeervakken. Bestemmingsverkeer is toegestaan in de ochtend tussen 07.00 – 12.00 uur en na winkelsluiting. Daarnaast komt er op het plein van De Driesprong een verbod voor bromfietsen en snorfietsen van 12.00 tot 22.00 uur om overlast en onveilige situaties bij de terrassen van de horeca te voorkomen.

Parkeren
De verbeteringen op het gebied van parkeren bestaan uit het aanpassen van de parkeerroute om bezoekers naar de juiste parkeerplaatsen te verwijzen. Voor de duidelijkheid gaan we dat in twee richtingen doen. De Korte Venstraat en Brouwerijstraat worden in overleg met bewoners opnieuw ingericht om foutparkeren te voorkomen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook komen er aanpassingen in het kort en lang parkeren. We verplaatsen de blauwe zone van parkeerterrein De Oude Dijk naar het parkeerterrein De Kentering. 

Andere maatregelen
Eerder pasten we delen van de Dorpstraat al aan. De nieuwe inrichting van de Dorpstraat (Zuid) zorgt ervoor dat er geen ongewenst verkeer het centrum in rijdt. Ter hoogte van de Driesprong is de Dorpstraat al aangepast zodat er een groter plein is ontstaan. Dit is een mooi voorbeeld voor het vergroten van de ruimte voor voetgangers zonder dat dit ten koste gaat van de bereikbaarheid voor de ondernemers. Bij Jumbo vervangen we verouderde fietsenrekken door nieuwe.

Voor een deel van de maatregelen moeten een verkeersbesluit nemen. De procedure hiervoor start in in februari.

Den Bosch Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Den Bosch Business Plaza biedt alle ondernemers uit de regio Den Bosch een uniek platform om zich te profileren. Wij zijn actief in de gemeenten 's-Hertogenbosch, Heusden, Vught en Sint-Michielsgestel.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.