Nieuwe normen voor parkeren

Gepubliceerd op: dinsdag 23 maart 2021 | 13:43

Gemeente 's-Hertogenbosch: We willen zorgen voor een goede leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners. Nu en in de toekomst. We weten dat er een grote vraag is naar meer woningen. En we moeten ervoor zorgen dat deze voor bewoners en bedrijven op een veilige en prettige manier bereikbaar zijn. Ook is het hard nodig dat we rekening houden met de veranderingen van het klimaat. Daarvoor is er meer ruimte nodig voor groen en water. 

Al deze ontwikkelingen vragen dat we spaarzaam om gaan met de beschikbare openbare ruimte. Daarom willen we ook komen tot nieuwe afspraken over het parkeren in de openbare ruimte. 

Parkeernormen gaan over het aantal parkeerplekken bij nieuwe bouwplannen in de gemeente. De huidige parkeernormen voldoen niet meer aan onze eisen en doelen. Daarom hebben we een nieuwe Nota parkeernormen gemaakt. 

Wethouder Ufuk Kâhya: “Het aanpassen van de parkeernormen is een logisch gevolg van ons beleid. Het gaat dan om onze doelen voor duurzaamheid, woningbouw, leefbaarheid, bereikbaarheid en gezondheid van onze inwoners. Met het aanpassen van de parkeernormen zetten we hierin een belangrijke stap. We kiezen daarbij voor meer ruimte voor de fiets, ruimte voor deelmobiliteit en meer groen. Ook hebben we oog voor inclusiviteit.”

Ruimte voor fiets 
We stimuleren het gebruik van de fiets als volwaardig vervoersmiddel in de stad. We nemen daarom naast een norm voor het aantal parkeerplaatsen voor fietsen ook kwaliteitseisen op voor ontwikkelaars. Zo zorgen we er voor dat ontwikkelaars in plannen voor appartementencomplexen niet vergeten om voldoende, goede en goed bereikbare fietsvoorzieningen te maken. Zo wordt het voor bewoners aantrekkelijker om gebruik te maken van de fiets. En is er ook ruimte voor bezoekers om de fiets te parkeren.

Deelmobiliteit
We maken het mogelijk om bij bouwplannen vormen van deelmobiliteit aan te bieden. Dat doen we vooral op plekken waar minder ruimte is voor parkeren van eigen auto’s. Ook het plaatsen van elektrische oplaadpunten nemen we mee. Zo bevorderen we het gebruik van deelmobiliteit en voorkomen we dat er teveel parkeerplaatsen worden aangelegd.

Andere norm in brede binnenstad
In de brede binnenstad en in de buurt van een NS station, vinden we bereikbaarheid via openbaar vervoer, lopen, fietsen en deelvervoer belangrijk. Dit maakt het mogelijk om daar minder parkeerplaatsen bij nieuwe bouwplannen aan te leggen. We houden hierdoor voldoende ruimte voor water en groen. Daarmee zorgen we voor een gezonde en aantrekkelijke woonomgeving. 

Wat verandert er nog meer?  
’s-Hertogenbosch is een inclusieve stad. Daarom staan in de nieuwe Nota ook eisen voor het aanleggen van gehandicaptenparkeerplaatsen bij nieuwe bouwplannen. In de nieuwe nota gaan we uit van vaste normen voor het aantal parkeerplekken. In het verleden werkten we met een minimum. Met deze verandering krijgen we grip op het aantal parkeerplaatsen bij bouwplannen. Deze normen leveren voldoende parkeerplaatsen op zonder een parkeerprobleem te creëren. 

Hoe gaan we verder? 
Het college heeft het voorstel nu vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode start op 22 maart 2021 voor een periode van 6 weken. Daarna stellen we een definitieve Nota op. De raad neemt daar vervolgens in juli 2021 een definitief besluit over.  

Meer info?
Meer informatie lees je op de pagina Parkeren en op de website van Overheid.nl.

Den Bosch Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Den Bosch Business Plaza biedt alle ondernemers uit de regio Den Bosch een uniek platform om zich te profileren. Wij zijn actief in de gemeenten 's-Hertogenbosch, Heusden, Vught en Sint-Michielsgestel.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.