Hoe staat de gemeente er financieel voor?

Gepubliceerd op: dinsdag 04 mei 2021 | 9:13

De financiële situatie van veel gemeenten in Nederland is verre van rooskleurig. Dat was ook voor de coronacrisis al het geval. ’s-Hertogenbosch staat er gelukkig relatief goed voor. Dit komt door haar jarenlange solide financiële beleid. Toch zijn er ook hier onzekerheden. Dat is te lezen in de voorjaarsnota. Deze nota is de voorbode van de gemeentelijke begroting die jaarlijks in het najaar verschijnt.

Wethouder Jan Hoskam: “De financiële situatie voor de komende jaren is inderdaad onzeker. Veel zal ervan afhangen of het Rijk onze gemeente financieel tegemoet komt. We hopen dat de formatie van het kabinet meer duidelijkheid schept én ons perspectief biedt. We verwachten de begroting voor volgend jaar wel weer sluitend te kunnen maken. Dat willen we net als vorig jaar doen met een eenmalige onttrekking uit de gevormde reserve.”

Ambities blijven waarmaken
Door deze financiële positie ziet het college op dit moment geen ruimte voor nieuw beleid. Wethouder Jan Hoskam: “Maar binnen de ruimte die de begroting ons wél biedt, blijven we hard werken aan de realisatie van onze ambities uit het bestuursakkoord. Juist deze investeringen kunnen volop bijdragen aan het herstel van onze gemeente na de crisis. En ook de coronacrisis blijft onze aandacht houden. Onze aanpak van helpen, ondersteunen en perspectief bieden waar dit kan, blijft daarbij onverminderd belangrijk.”

Actualisatie
Tegelijkertijd met de voorjaarsnota biedt het college ook een actualisatie van de huidige begroting aan en de jaarrekening over 2020. Los van de coronacrisis verwacht het college over 2021 een nadeel van € 2,5 miljoen. Daarnaast is voor de (ver)nieuwbouw van het theater een extra budget van € 4,45 miljoen nodig. Dit zijn de meerkosten als gevolg van de bezwaren tegen de ver/nieuwbouw en de gevoerde procedure bij de Raad van State.

Effect coronacrisis
Daarnaast moet de gemeente als gevolg van de coronacrisis meer kosten maken en zijn er minder inkomsten. Dit nadeel becijfert het college voor dit jaar nu tussen de € 5,5 miljoen en € 11 miljoen. De lagere parkeerinkomsten zijn hierbij de grootste factor. Onzeker is nog of het Rijk, net als vorig jaar, de gemeente in voldoende mate hiervoor zal compenseren. Ook is het nog onzeker wat de gevolgen na dit jaar zullen zijn.

Jaarrekening
Uit de jaarrekening blijkt dat het resultaat voor 2020 uitkomt op € 1,5 miljoen negatief. Wethouder Jan Hoskam: “Dit is gunstiger dan eerder verwacht. Mede omdat het Rijk ons ruimhartig heeft gecompenseerd voor de corona-effecten. Bovendien is er het afgelopen jaar relatief veel grond verkocht door de gemeente. Met dat geld kunnen we de komende jaren belangrijke grote investeringen betalen.”

Het college biedt de stukken ter besluitvorming aan bij de gemeenteraad. De gemeenteraad behandelt die in haar vergadering van 16 juni aanstaande. Daaraan voorafgaand zijn er de algemene beschouwingen en de commissievergaderingen.

Den Bosch Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Den Bosch Business Plaza biedt alle ondernemers uit de regio Den Bosch een uniek platform om zich te profileren. Wij zijn actief in de gemeenten 's-Hertogenbosch, Heusden, Vught en Sint-Michielsgestel.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.