Skip to main content

’s-Hertogenbosch doet mee met oprichting BrabantRing

Gepubliceerd op: woensdag 28 juli 2021 | 10:10

Moderne digitale toepassingen stellen hoge eisen aan veiligheid, betrouwbaarheid en snelheid van digitale verbindingen. Zeker als het om maatschappelijke toepassingen gaat, zoals in de gezondheidszorg, onderwijs of verkeersmanagement. Om dit te faciliteren, willen de provincie Noord-Brabant en de Brabantse steden een onafhankelijke gesloten netwerkverbinding oprichten: de BrabantRing. De gemeente 's-Hertogenbosch wil hierin participeren.

Versterking Den Bosch Datastad
Jan Hoskam, wethouder Economie in ’s-Hertogenbosch, is voorzitter van het Brabantstad-overleg dat tot het akkoord over BrabantRing kwam: “Goede en veilige dataverbindingen zijn een cruciale nutsvoorziening geworden in de maatschappij. Met de BrabantRing kunnen bedrijven en instellingen verdere stappen zetten in het toepassen van digitale diensten. Door als gemeente deel te nemen in BrabantRing, versterken we ’s-Hertogenbosch als datastad. Een sterke digitale infrastructuur is immers cruciaal, net als goede opleidingen, innovatieve bedrijven en goede vestigingslocaties. BrabantRing kan een mooie aanjager worden van de verdere uitbouw van Den Bosch Datastad”.

Steeds grotere rol
Data en Artificial Intelligence spelen een steeds grotere rol in onze economie en maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen die via digitale meetinstrumenten in contact staan met patiënten, of verkeer in steden dat digitaal gemonitord en begeleid wordt. Organisaties gebruiken momenteel het internet om verbindingen te leggen, maar dat is kwetsbaar: de verbinding kan bijvoorbeeld verbroken of gehackt worden, wat bij deze essentiële diensten niet mag gebeuren. Daarom richten de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, ’s Hertogenbosch en Tilburg de BrabantRing op.

Veilige zorg op afstand
De BrabantRing kan uitkomst bieden voor zorg op afstand. Ziekenhuizen willen graag op afstand in verbinding staan met hun patiënten. Dat is makkelijker en goedkoper dan voor iedere controle langskomen in het ziekenhuis. Maar momenteel kan het lastig zijn voor ziekenhuizen om een veilige en betrouwbare verbinding te garanderen. Dat mag bij belangrijke zorg zoals hartbewaking of inzet van insulinepompen niet gebeuren. Daar kan het netwerk van de BrabantRing bij helpen. De BrabantRing biedt ook oplossingen voor bedrijven, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties.

Wat is de BrabantRing?
De BrabantRing is een gesloten regionaal netwerk – een soort intranet – dat maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen gebruiken om hun digitale diensten over te laten lopen. De BrabantRing koppelt bestaande glasvezelnetwerken aan elkaar met eigen netwerkapparatuur. Hierdoor kun je veilig en betrouwbaar data delen zonder tussenkomst van het internet of je internetprovider. Het netwerk van de BrabantRing is onafhankelijk en open voor aanbieders van diensten, zodat ook innovatieve bedrijven gebruik kunnen maken van deze verbindingen.

Oprichting BrabantRing
De BrabantRing wordt ontwikkeld vanuit de reeds bestaande Eindhoven Fiber Exchange, waarin een aantal maatschappelijke organisaties in de regio Eindhoven reeds samenwerken. De Provincie en de Brabantse steden hebben samen een meerderheidsbelang in de nieuw op te richten BV en staan zo garant voor de effectieve en maatschappelijke inzet. De vijf colleges van de Brabantse steden en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben inmiddels het besluit genomen om de BrabantRing op te richten, de gemeenteraden en Provinciale Staten kunnen de komende maanden hun eventuele wensen en bedenkingen kenbaar maken. Ondertussen wordt er verder gewerkt aan de ontwikkeling van de BrabantRing.