Actieplan voor versterking centrum Rosmalen

Gepubliceerd op: dinsdag 01 maart 2022 | 14:09

Hoe houden we het centrum van Rosmalen ook in de toekomst aantrekkelijk? Het antwoord op die vraag is te lezen in het ‘Actieplan versterking centrum Rosmalen’. Dit actieplan, dat is gemaakt door de gemeente samen met ondernemers en pandeigenaren, zet in op een aantal concrete acties.

Wethouder Jan Hoskam: “We willen graag het centrum van Rosmalen blijvend versterken en meer bekendheid geven. Dit is nodig mede in het licht van een aantal trends en ontwikkelingen. Zoals de toenemende groei van online verkoop en oplopende leegstand. Daarom hebben we gezamenlijk een stip op de horizon gezet en die ingekleurd. Daarbij staan lokaal, toegankelijk, actief en ontmoeten voorop. Met als doel een mooie en gezonde toekomst voor het centrum.”

Acties
De acties in het plan zijn heel divers. Een aantal is al in gang gezet, andere staan nog op stapel:

  • het zo aantrekkelijk mogelijk houden van het winkelhart door behoud van een gevarieerd winkelaanbod aangevuld met andere aantrekkelijke functies;
  • de sociale functie van het centrum als gezellige ontmoetingsplaats behouden en versterken onder andere door onderzoek naar het aantrekkelijker maken van De Driesprong met aandacht voor het verlichten van een aantal grote bomen en waterelementen;
  • het open en aantrekkelijk houden van etalages en raampartijen waar de winkelfunctie van een pand vervalt, zodat de uitstraling van het centrum uitnodigend blijft;
  • het stimuleren van winkels, die nu nog aan de randen van het centrum zitten, te verhuizen naar het winkelhart, met als mogelijkheid om de achtergebleven plek om te zetten naar wonen;
  • de toegankelijkheid en aantrekkingskracht verhogen door looproutes te accentueren met duidelijk zichtbare elementen als groenvoorzieningen (bloembakken/geveltuintjes) en sfeerverlichting;
  • het verbeteren van de bereikbaarheid voor de fiets en het terugdringen van ander verkeer, aansluitend op de verkeers- en parkeermaatregelen die er voor het centrum zijn;
  • het vinger aan de pols blijven houden en proactief handelen bij de aanpak van overlast;
  • het aanhaken op evenementen zoals Halloween en het KOM-festival om de sociale binding te onderstrepen en versterken;
  • en het meer bekendheid geven aan de aantrekkelijkheid van het centrum en het zichtbaar invulling geven aan de slogan ‘Welkom in Rosmalen’;

Samen optrekken
Uit ervaring weten we dat het aantrekkelijk houden van centra een gezamenlijke opgave is. Het plan bevat dan ook gerichte acties die een gezamenlijke inspanning vereisen. Van zowel de gemeente als van de horecaondernemers, de winkeliers en pandeigenaren die verenigd zijn in het Centrummanagement Rosmalen (CMR). Jaarlijks zal aan het eind van het jaar de balans worden opgemaakt en wordt er gekeken naar de verdere voortgang.

Den Bosch Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Den Bosch Business Plaza biedt alle ondernemers uit de regio Den Bosch een uniek platform om zich te profileren. Wij zijn actief in de gemeenten 's-Hertogenbosch, Heusden, Vught en Sint-Michielsgestel.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.