Skip to main content

Subsidie bedrijven voor onderzoek naar circulair plastic

Gepubliceerd op: dinsdag 04 juni 2024 | 9:19

Bedrijven die plastic producten maken, kunnen vanaf 18 juni 2024 subsidie aanvragen om te onderzoeken hoe ze meer circulair plastic kunnen gaan gebruiken. Hier is tot 2030 in totaal € 49 miljoen voor beschikbaar.

Hiermee kunnen plasticverwerkers technische tests uitvoeren om te onderzoeken of ze een deel van het fossiele plastic in hun productieproces kunnen vervangen door gerecycled of biogebaseerd plastic. Gerecycled plastic is plastic uit afval dat na inzameling en bewerking weer kan worden ingezet als plastic grondstof. Biogebaseerd plastic wordt gemaakt van bijvoorbeeld planten(resten) of algen.

Plastic wordt nu nog vooral gemaakt van fossiele grondstoffen zoals aardolie en aardgas. Omdat deze grondstoffen eindig zijn en er bij de productie veel CO2 vrij komt, moeten bedrijven die plastic (deel)producten maken, meer gebruik gaan maken van gerecycled en biogebaseerd plastic.

Minder fossiel, meer recyclaat en biogebaseerd plastic
De subsidieregeling is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om een hoger percentage van gerecycled of biogebaseerd materiaal toe te passen in nieuwe plastics. Denk bijvoorbeeld aan plastic op basis van suikerriet, dat verwerkt wordt in drinkflesjes.

In Nederland wordt momenteel ongeveer 8% van de plastic (deel)producten gemaakt met recyclaat. Biogebaseerd plastic wordt nog maar zeer beperkt toegepast. Dat percentage moet omhoog.

Minister Mark Harbers: “We willen af van het gebruik van fossiele grondstoffen. Niet alleen als energiebron, maar ook als grondstof voor dingen die we maken, zoals plastic. Het doel is om in Nederland in 2050 klimaatneutraal én volledig circulair te zijn. Dat wil zeggen een economie waarin we grondstoffen steeds blijven hergebruiken en er nagenoeg geen afval overblijft. Daar hebben we het bedrijfsleven hard bij nodig en met subsidies als deze helpen we ze om de overstap te maken van fossiele naar hernieuwbare grondstoffen.”

Nationale circulaire plastic norm
Het kabinet werkt aan de invoering van een nationale circulaire plastic norm (NCPN). Dat houdt in dat in Nederland vanaf 2027 een oplopend percentage gerecycled of biogebaseerd materiaal wordt toegepast in nieuwe plastics. Deze subsidieregeling wordt beschikbaar gesteld in combinatie met de invoering van de NCPN en is onderdeel van een pakket van in totaal € 267 miljoen aan subsidies voor het stimuleren van circulair plastic.

De subsidie is tot stand gekomen in overleg met de sector van plasticverwerkers. De regeling wordt ingesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.