Skip to main content

Partners van Den Bosch Business Plaza

Factor Sars

 • De Vlacie 5
 • 5221 AL
 • 's-Hertogenbosch

Over Factor Sars

ZET ONDERNEMERS, TEAMS EN PROCESSEN IN BEWEGING
Factor Sars helpt u als startende ondernemer of ‘groeier’ om snel en helder in kaart te krijgen óf en waar u financiële kansen laat liggen. Ook op het gebied van uw administratie en/of processen. Vervolgens kunt u erop rekenen dat Factor Sars – al sparrend – deze kansen vertaalt naar pragmatische adviezen: gerichte plannen waarmee u zélf uw team, systemen en/of processen gericht (weer) in beweging zet.

WERKWIJZE
In vier praktische stappen
Factor Sars zet als sparringpartner en coach in vier praktische stappen een bereikbare stip op de horizon, zodat u uw bedrijf vol vertrouwen richting de toekomst kunt leiden.

Vier praktische stappen
Factor Sars zet als sparringpartner en coach in vier praktische stappen een bereikbare stip op de horizon, zodat u uw bedrijf vol vertrouwen richting de toekomst kunt leiden.

S | Scherpe kansanalyses
A | Adviezen met groeipotentie
R | Richtinggevende plannen
S | Support in raad en daad

S | Scherpe kansanalyses
Analyse van bedrijfsprocessen, teams en financiële cijfers en systemen als bron van kansen

Factor Sars analyseert:

 • Wie mag wat, en wie doet het in werkelijkheid?
 • Waarom worden dingen gedaan en cijfers gebruikt op de manier zoals het gebeurt?
 • Wanneer worden alle cruciale handelingen uitgevoerd en met welk systeem?
 • Worden hierbij alle systeemmogelijkheden benut?
 • Is het aantal gemaakte uren voor bepaalde processen / projecten in balans met de opbrengsten?
 • Hoe gaan we om met (externe) financiële gegevens en op welke manier worden ze opgeslagen?
 • Zijn die gegevens dan al voldoende ‘uitgelezen’ als bron van kennis en raadgeving?
 • Of worden hier nog kansen gemist?

PRAKTIJKCASE
Een bedrijf met acht medewerkers had voor zijn magazijn nieuwe tl-verlichting nodig. Na een online speurtocht kwam hij bij een aanbieder, die hem adviseerde om meteen maar te gaan voor een integraal lichtplan voor het hele gebouw ‘dat hem al op de korte termijn veel zou besparen’. Na beoordeling van de offerte door Factor Sars, kreeg hij een eerlijker beeld van de voorspiegelingen. Bovendien kreeg hij praktische inzichten om meer offertes gefundeerd te vergelijken. Dit leidde tot een aantal goede, besparende maatregelen in zijn lichtplan.

A | Adviezen met groeipotentie
Vertaling van de kansen naar mogelijkheden voor continuïteit en groei

Factor Sars adviseert:

 • Hoe kunt u uw bedrijfsprocessen, systemen en teams efficiënter laten werken?
 • Hoe kunt u sneller én duidelijker de benodigde (financiële) gegevens inzichtelijk maken?
 • Hoe kunt u uw administratie nog beter afstemmen op uw doelen en bedrijfsprocessen?

PRAKTIJKCASE
In een coachtraject met een ondernemer zonder personeel bleek dat hij bijna 5 uur per week kwijt was aan zijn administratie, omdat hij er naar eigen zeggen ‘totaal niet goed in was’. Factor Sars rekende voor hem door, wat het eventueel zou opleveren als hij zijn administratie voortaan zou uitbesteden. Het resultaat sprak voor zich: uitbesteding kostte hem omgerekend 1,5 uur per week, terwijl hij zijn ‘teruggewonnen’ 5 uur declarabel kon aanwenden. Het advies werd direct opgevolgd.

R | Richtinggevende plannen
Vertaling van de mogelijkheden naar concrete plannen en stappen

Factor Sars vertaalt:

 • “Als u uw bedrijfsprocessen, systemen en teams in de volgende stappen als volgt aanpast, gaat u ‘kans A’ wél benutten.”
 • “Als u in de volgende stappen die gegevens voortaan zó invoert/verwerkt/opslaat, wordt ook ‘kans B’ bereikbaar.”
 • “Door voortaan op dát moment díe gegevens te gebruiken, zult u al in díe fase grip op ‘kans C’ krijgen.”

PRAKTIJKCASE
Uit analyse van de bedrijfsprocessen van een MKB productiebedrijf bleken twee medewerkers overlappende administratieve handelingen te verrichtten. Door taken en handelingen opnieuw aan personen toe te wijzen, werden maar liefst 4 mensuren per week gewonnen! Resultaten: de werkdruk werd lager, het plezier in het werk werd groter én er ontstond ruimte voor nieuwe activiteiten.

S | Support in raad en daad
Inspirerende coaching / fysieke ondersteuning in de praktijk, in de breedste zin van het woord.

Factor Sars coacht en ondersteunt:

 • Door u te helpen bij het verwezenlijken van de kansen en mogelijkheden die zijn bepaald.
 • Met projectbegeleiding en projectondersteuning. Fysiek op locatie, of op afstand.
 • Met helpende en ‘neutrale’ handen die de doorlooptijd van (verander)projecten verkorten.
 • Met ruime ervaring in diverse financiële software – van Snelstart tot en met SAP – en een brede expertise op het gebied van Excel.
 • Door op interim basis de uitvoerende taken van uw administrateur, hoofd administratie, (assistent) controller, projectondersteuner en dergelijke waar te nemen.
 • Door u bij voorkomende niet-financiële vraagstukken kennis te laten maken met gespecialiseerde zelfstandig vakprofessionals uit het zakelijk netwerk van Factor Sars.

PRAKTIJKCASE
Bij een onderneming met drieëntwintig medewerkers, heeft Factor Sars diverse zwangerschapsverloven opgevangen op de Verkoop- en HR-administatie.

Partners van Den Bosch Business Plaza