Skip to main content

Blog: Member aan het woord: CompuAct Opleidingen Den Bosch

Ik ben Jaap van der Linde en eigenaar van CompuAct Opleidingen Den Bosch. CompuAct is sinds januari 2018 actief in de Koffiebrandery voor de regio Brabant.

Ik heb vanaf 1981 tot 1990 in de luchtvaartindustrie gewerkt, eerst als vliegtuigmonteur aan de F16 en F104-G op de vliegbasis Volkel, ik was daar Kort Verband Vrijwilliger(KVV). Na deze diensttijd ben ik gaan werken bij Standard Aero in Tilburg als kwaliteits controleur van vliegtuigmotoren. Dit bedrijf werd in 2011 gereorganiseerd wat mij de mogelijkheid gaf om na te gaan denken wat ik verder wilde gaan doen met mijn loopbaan.

Ik kwam op het idee om mensen te gaan helpen die problemen hebben met hun computer. Ik heb dit een aantal jaren gedaan totdat ik in contact kwam met Peter Westerling, beheerder van de Koffiebrandery. Het balletje is verder gaan rollen en zodoende heb ik daar nu een kantoor/lokaal waar ik computerlessen geef.

De computerlessen kunnen klassikaal of individueel gevolgd worden. In het Open Leer Centrum (OLC) gaat de cursist zelf aan de slag met de cursus. Op aanvraag van bedrijven geef ik de lessen ook op de bedrijfslocatie.

De computerlessen bestaan uit Microsoft Office trainingen (o.a. MS Word, MS Excel), hiernaast worden lessen gegeven met allerlei computerprogramma’s denk hierbij aan een Adobe cursus, typevaardigheidstrainig, algemene computervaardigheden. Indien ik niet voldoende kennis heb van het programma huur ik een externe ervaren docent in.

Ik geef zelf les in de MS Office programma’s, typevaardigheid, en algemene computervaardigheden. Extra tijd en begeleiding geef ik aan mensen die laaggeletterd zijn of moeilijkheden hebben met begrijpend lezen.

Neem een kijkje op onze website www.computertraining.nl/cursuslocatie/den-bosch, hier staan alle cursussen beschreven en welke mogelijkheden er zijn om deze te volgen.